Bal Karnawałowy w Restauracji "Casino" dla członków związku i ich najbliższych

MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 Geberit Produkcja zorganizowała 02.03.2019 Bal Karnawałowy w Restauracji ,,Casino" dla członków związku i ich najbliższych. Wszyscy bawili się cudownie dla osób które były przebrane w karnawałowe stroje ufundowane były nagrody. Wszystkim obecnym dziękujemy za przybycie i wspaniałą zabawę. Pozostałych zapraszamy na nasze imprezy integracyjne.

Posiedzenie sprawozdawczo - wyborcze Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Forum Związków Zawodowych

W dniach 21-22.02.2019 roku odbyło się posiedzenie sprawozdawczo – wyborcze Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Forum Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia jednomyślnie przyjęto sprawozdanie z działalności Zarządu. Jednym z punktów obrad był temat ”CZY PROTESTY LUDZI PRACY OZNACZAJĄ BRAK WSPÓLNEGO DIALOGU?”. Ustalono także kierunki działalności ZW WK-P FZZ na nową kadencję. Głównym punktem posiedzenia były wybory do Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego FZZ. Przewodniczącym ponownie został wybrany Andrzej Arndt. Wybrano także sześciu Wiceprzewodniczących tj. Józefa Korpusińskiego, Halinę Peplińską, Piotra Kujawę, Sławomira Wittkowicza, Jarosława Szyszkę oraz Włodzimierza Sassa.

Spotkanie Opłatkowe MOZ NSZZ Solidarność 80 Geberit Produkcja

W dniu 15.12.2018 w Restauracji ,,Pod Kogutem" zorganizowano Spotkanie Opłatkowe MOZ NSZZ Solidarność 80 Geberit Produkcja. Podsumowano działalność w roku 2018 oraz organizacje 20-lecia MOZ Solidarność 80 wypadającego w bieżącym roku. Zasłużonym działaczom wręczono srebrne i złote Honorowe Odznaki Solidarność 80 oraz upominki. Gościliśmy Przewodniczącego Regionu Kujawsko Pomorskiego Solidarność 80 kolegę Józefa Korpusińskiego.

Szkolenie z zakresu zmian i nowelizacji przepisów aktów normatywnych regulujących prawo pracy

W październiku uczestniczyliśmy w corocznym szkoleniu organizowanym przez Państwową Inspekcje Pracy z zakresu zmian i nowelizacji przepisów aktów normatywnych regulujących prawo pracy.

   

Obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości

W dniu 18 października 2018 roku NSZZ Solidarność 80 zorganizowało uroczyste obchody 100 lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości połączone z 34 rocznicę śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszko. Uroczystość składała się z Panelu Dyskusyjnego w Centrum Kultury Browar B, złożenia kwiatów pod krzyżem ks. Jerzego Popiełuszki i Mszy Świętej celebrowanej przez ks. bpa Wiesława Alojzego Meringa.

Podczas uroczystej akademii, dwóch członków Naszego związku: Krzysztof Piotrowski i Andrzej Mangutow, którzy są współzałożycielami MOZ NSZZ SOLIDARNOŚĆ 80 Geberit Produkcja zostali odznaczeni Złotą Honorową Odznaką NSZZ Solidarność 80 i są związani z organizacją już od 20 lat do dziś.