Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju Kraju

W dniu 18 września 2018 Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Ciechocinku zorganizowała konferencję pt.,, Uwarunkowania i ograniczenia dynamicznego rozwoju regionu Kujaw i Pomorza w kontekście polityki zrównoważonego rozwoju Kraju” na którą zaproszono przedstawicieli Regionu Kujawsko Pomorskiego NSZZ ,,Solidarność”-80 Konferencja miała charakter panelowy. Całość składała się z trzech paneli

• pierwszy był strony rządowej ,,Budowa infrastruktury transportowo-logistycznej regionu Kujaw i Pomorza w kontekście rozwoju transportu intermodalnego”

• drugi strony pracodawców ,, Gospodarka wodna szansą na zrównoważony rozwój Polski i województwa kujawsko-pomorskiego”

• trzeci strony pracowniczej ,,Bezpieczeństwo zdrowotne województwie kujawsko-pomorskim”

Zaproszeni byli tez przedstawiciele rządu obecny był Minister Rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski, przedstawiciele Kujawsko-pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Przedstawiciele Marszałka Województwa. Obecni byli także przedstawiciele związków zawodowych, pracodawców, organizacji użyteczności publicznej, stowarzyszeń i wielu innych zaproszonych gości. Na miejscu można było skosztować wiele produktów regionalnych wystawionych przez lokalnych producentów. Dialog Społeczny prowadzony w województwie kujawsko-pomorskim skupiał się zawsze nie tylko na rozwiązaniu spraw społecznych powodujących konflikty miedzy pracodawcami i pracownikami, ale również na zapewnieniu warunków rozwoju społeczno-gospodarczego regionu oraz zwiększeniu konkurencyjności społecznej. Celem organizowania konferencji było identyfikacja czynników mających decydujący wpływ na rozwój społeczno -gospodarczy województwa kujawsko-pomorskiego.