Potrzeba powołania nowej centrali związkowej dojrzewała wśród działaczy związkowych od końca lat 90. W styczniu 2000 roku, związkowcy kontestujący upolitycznienie dwóch istniejących w Polsce centrali zorganizowali spotkanie, na którym zrodziła się idea utworzenia Związkowego Forum Pracy. Szefem grupy inicjatywnej został wybrany Wiesław Siewierski – przewodniczący Krajowego Związku Zawodowego Ciepłowników z siedzibą w Bydgoszczy. W czerwcu 2001 roku podczas spotkania w Bydgoszczy, które odbywało się pod hasłem „Dyktat czy bezradność związków zawodowych”, z udziałem blisko 200 osób z 20 federacji, zrzeszeń i porozumień związkowych powołano Komitet Założycielski w składzie: Wiesław Siewierski, Kazimierz Drabik, Tadeusz Chwałka, Janusz Śliwiński. Zygmunt Szczepkowski, Czesław Hadrian, Elżbieta Rutkowska oraz zespoły robocze. I Kongres nowej centrali, którą nazwano: Forum Związków Zawodowych odbył się w dniach 15-16 kwietnia 2002 r. w Warszawie. W Kongresie uczestniczyło 122 delegatów. Wśród zaproszonych gości byli między innymi: przedstawiciele rządu RP, szefowie organizacji pracodawców oraz reprezentanci istniejących central związkowych. Na Kongresie uchwalono Statut nowej centrali, przyjęto dokumenty programowe oraz wybrano władze. Pierwszym przewodniczącym FZZ został Wiesław Siewierski, mandaty wiceprzewodniczących uzyskali: Tadeusz Chwałka, Waldemar Chyczewski, Antoni Duda, Mariola Guzenda i Zygmunt Mierzejewski. Przewodniczącym Krajowej Komisji Rewizyjnej został wybrany Jerzy Kulisz. Wybrano także członków Krajowej Komisji Rewizyjnej, w osobach: Lechosława Czyża, Zbigniewa Dąbka, Krystyny Dębkowskiej, Zbigniewa Jagiełło, Krzysztofa Korzeniowskiego oraz Józefa Ryla.

Jesteśmy członkami