WŁADZE I ORGANY NSZZ ”SOLIDARNOŚĆ”-80 

Przewodniczący Związku/Komisji Krajowej: Marek Mnich (Region Śląski)

 

Komisja Krajowa w składzie:

1) Marian Radoła - członek Prezydium KK

2) Józef Korpusiński - członek Prezydium KK

3) Józef Dąbrowski

4) Ireneusz Wieczorkiewicz

5) Ryszard Majdzik

6) Paweł Gawluk

7) Zbigniew Klimek

8) Elżbieta Chodzyńska

9) Zbigniew Sagański

10) Ryszard Wrzaszcz

11) Jan Konior

12) Bernard Cieślik - członek Prezydium KK

13) Krzysztof Aniszewski - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

14) Marek Gołda - członek Prezydium KK

15) Janusz Znój

16) Mirosław Haffke - członek Prezydium KK

17) Dariusz Czech - członek Prezydium KK 18) Andrzej Grabarczyk

19) Jerzy Kiełb - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

20) Krzysztof Kłosek

21) Ewa Manasterska

22) Agnieszka Piłat-Gruszka

23) Irena Przybysz

24) Andrzej Szymański

25) Roman Ryszewski

26) Mateusz Węglorz

27) Dawid Kozak

28) Mirosław Gumuła

29) Grzegorz Paciulan

30) Mirosław Lebuda - członek Prezydium KK

31) Sławomir Kotyrba

32) Mariusz Stańczyk

33) Zenon Wrzesiński

34) Wojciech Osman - Wiceprzewodniczący NSZZ "Solidarność"-80

35) Marcin Kubów 

 

Komisja Krajowa Rewizyjna w składzie:

1) Barbara Stępień

2) Marek Łagan

3) Wojciech Paliwoda

4) Marek Carli

5) Andrzej Wanio

6) Maciej Maćkowiak

7) Artur Dzwonkiewicz