Pracownik danego zakładu pracy, który jest członkiem związku zawodowego i nie zajmuje stanowiska kierownika zakładu pracy lub stanowiska kierowniczego bezpośrednio podległego kierownikowi zakładu. Sprawowanie funkcji społecznego inspektora pracy stanowi służbę społeczną, pełnioną przez pracowników dla zapewnienia przez zakłady pracy bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochrony uprawnień pracowniczych określonych w przepisach prawa pracy.

Do praw i obowiązków ZSIP należą:

1. Kontrola stanu budynków, maszyn, urządzeń technicznych i sanitarnych oraz procesów technologicznych z punktu widzenia bhp;

2. Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, m.in. postanowień układów zbiorowych i regulaminów pracy;

3. Uczestniczenie w kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego;

4.Branie udziału w analizie przyczyn powstawania wypadków podczas pracy, zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrola stosowania przez zakład pracy właściwych środków zapobiegawczych w tym kierunku.

5. Zwracanie uwagi i wydawanie zaleceń kierownikowi zakładu w celu poprawy warunków Bezpieczeństwa i Higieny pracy.

Zakładowy Społeczny Inspektor Pracy Geberit Produkcja

Władysław Andrzej Mroczyński

Doświadczenie w zakresie powierzonej funkcji Zakładowego Społecznego Inspektora Pracy

                Sanitec Koło :     I kadencja 2003 - 2007

                                         II kadencja 2007 - 2011

                                        III kadencja 2011 - 2015

                                        IV Kadencja 2015 - 2016

      Geberit Produkcja :    I Kadencja 2016 - ???

 

Kontakt

 

8 grudnia 2012 roku Władysław Mroczyński został odznaczony

Złotą Honorową Odznaką NSZZ Solidarność 80

12 września 2016 roku Władysław Mroczyński otrzymał

Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy